OGŁOSZENIA PARIAFIALNE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 LISTOPADA 2023 ROKU
1. Za naszych zmarłych modlimy się wypominkami do końca listopada.
2. W czwartek Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16:15 a także okazja do spowiedzi.
3. W I piątek przeżywamy Pierwszy Piątek Miesiąca. Wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od 16:30, o 17:00 Msza Święta w Biskupnicy.
4. W I sobotę odwiedzę chorych z posługą sakramentalną.
5. W I sobotę miesiąca odbywa się w kościele św. Jakuba w Człuchowie męski różaniec. Msza o godz. 12:00 po której na rynku zostanie odmówiony różaniec. Zapraszamy mężczyzn w tym modlitewnym wydarzeniu.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Na Mszach Świętych zostaną poświęcone opłatki, które będzie można nabywać za dowolną ofiarę.
7. Są już od przyszłego tygodnia świece Caritas na stół wigilijny, małe w cenie 10 zł, duże w cenie 20 zł.
8. Jest nowy numer Pielgrzyma. Zachęcam do naszej prasy katolickiej.
9. Dziękuję za posprzątanie kościołów, a w tym tygodniu proszę o posprzątanie i przygotowanie do Adwentu.
INTENCJE MSZALNE
BARKOWO
Środa 29.11 17:00 – w int. ks. Andrzeja z okazji urodzin i imienin – int. od parafian z Barkowa
Sobota 2.12 17:00 – za śp. Teresę i Zbigniewa Kalecińskich w rocz śm. oraz z m. z rodziny
Niedziela 3.12 9:00 – za śp. Zenona Boettcher w 5 rocz. śm.
BISKUPNICA
Wtorek 28.11 17:00 – za śp. Sebastiana Bubolc w 11 rocz. śm.
Piątek 1.12 17:00 – za śp. Edwarda Brandowskiego w 5 rocz. śm.
Niedziela 3.12 12:30 – za śp. wnuczkę Klaudię w 4 rocz. śm. oraz rodziców Aleksandra i Irenę oeraz dziadków z obojga stron
CHRZĄSTOWO
Poniedziałek 27.11 17:00 – w int. Ewy Urbanowicz z okazji 60 urodzin – int. od dzieci
Czwartek 30.12 17:00 – w int. Andrzeja z okazji urodzin i imienin, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Niedziela 3.12 10:45 –.za śp. Stanisławę Mudrak w rocz. śm. i Michała